Tehnologie in logopedie

„Tehnologie pentru terapie în logopedie” este propunerea Asociației Dicta pentru derularea in Municipiul Brașov, intre 15 mai si 15 august 2023, pentru derularea de activități in scop social pentru copii cu nevoi educaționale speciale, asistate de tehnologii moderne.

Scopul proiectului este „creșterea nivelului de integrare în învățământul de masă în rândul a 15 copii cu cerințe educaționale speciale, în urma utilizării în terapiile de logopedie de tehnologii moderne cu rezultate dovedite în tulburări logopedice, ale motricității fine și ale atenției”

Obiectivele proiectului:
O1. Dezvoltarea aptitudinilor verbale și comportamentale pentru 15 copii cu nevoi speciale prin 300 de interventii logopedice asistate de tehnologii moderne
O2. Promovarea tehnologiilor moderne în logopedie în rândul cadrelor medicale cu expertiză pediatrică și a cadrelor didactice
O3. Facilitarea interacțiunii părinte – copiii cu dificultăți de vorbire
prin consiliere și suport

Grupul țintă principal: este format din copii cu vârste între 3 și 18 ani, depistați cu nevoi educaționale speciale (tulburări de vorbire), din municipiul Brașov.

Beneficiarii direcți sunt 15 copii cu tulburări de tulburări ale vorbirii, tulburări de coordonare motrică fină, majoritatea aflați în evidenta Asociației Dicta.
Beneficiari direcți secundari sunt 20 de adulți, părinții copiilor cu nevoi speciale si care au nevoie de suport pentru integrarea copiilor lor în învățământul de masă.
Al doilea grup de beneficiari direcți este format din cadrele medicale care vor fi informate cu privire la beneficiile utilizării tehnologiilor moderne în cadrul terapiilor logopedice, astfel încât să scurtăm timpul de intervenție și să potențăm rezultatele.

Activitățile principale:
• Activiti de training pentru psihologi în tehnici si terapii asistate de tehnologii medicale digitale moderne
• Ședințe de logopedie axate pe antrenament respirator
• Furnizarea de servicii logopedice asistate de tehnologii medicale digitale moderne
• Suport/consiliere pentru părinți pentru dezvoltarea capacității de comunicare cu copii
• Lecții video de prezentare a tehnicilor si metodelor de logopedie
• Informarea cadrelor medicale (medici de familie, pediatrie, neurologi și neuropsihiatri, psihologi clinicieni) cu privire la tehnicile și tehnologiile inovatoare din logopedie

Rezultatele estimate:
15 copii cu CES au aptitudini de integrare în mediul școlar și familial îmbunătățite
Minim 20 de părinți cu aptitudini de interelaționare cu copii îmbunătățite.
Minim 30 de cadre din sectorul pediatriei constientizate cu privire la tehnicile logopedice
Minim 250 de profesori informați cu privire la terapia tulburărilor de vorbire asistată de terapii modern.
Peste 10.000 de persoane sunt informate cu privire la copii cu CES, prin intermediul platformelor social media.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]